LLOCS PRÓXIMS
Ajuntament de Foios 961 491 110
Policia Local de Foios 961 494 234
648 007 492
Guardia Civil de Moncada 961 309 105
Oficina de Correus de Foios 961 492 957
Centre de Salut de Foios 961 499 630
Centre de Salut Mental de Foios 961 499 515
Servicis Socials de Foios 961 480 028
Biblioteca de Foios 961 480 028
Oficina de Empleo de Meliana (SERVEF) 961 492 061
Teléfons d'Interés
Diseny i Treballs fets per:
Presentació   -   Galeries   -   Teléfons d'Interés   -   Enllaços d'Interés   -   Contactar   -   Colaboradors   -   Noticies
Tel. 690.85.87.87
Pedro J. Cabrera
www.espacionet.net
  SEGURITAT
Policía (URGENCIAS) 091
Policía Local 092
Policía Nacional 963 539 539
Emergencies/Protecció Civil 112
Guardia Civil 963 174 660
Guardia Civil de Tráfic 963 685 889
  URGENCIES
Ambulancies 963 606 211
Bombers 080
Urgencies Médiques 085
Creu Roja 963 677 375
Consorci de Bombers 963 480 080
Seguritat Social 963 525 159
  SERVICIS
Aigues de Valencia 963 860 600
Iberdrola 901 202 202
Repsol Butano 901 100 100
Gas Natural - Cegas 900 760 760
Correus 963 102 730
Farmacies de Guardia 900 500 952
  HOSPITALS
Arnau de Vilanova 963 868 500
Casa de la Salud 963 897 700
Centre de Rehabilitació de Llevant 961 350 250
Hospital Cínic Universitari 963 862 600
Hospital General 961 972 000
Ciutat Sanitaria La Fe 963 862 700
Hospital Nou d'Octubre 963 460 000
Clínica Quirón 963 690 600
Peset Aleixandre 963 862 500
Valencia al Mar 963 352 500
Virgen del Consuelo 963 177 800
Hospital Militar 963 993 500
Hospital Malvarrosa 963 989 900
Centre de Transfusions 963 868 100
  SERVICIS SOCIALS
Servici Telefónic d'Asesoramiento Jurídic a la Dona de la Generalitat Valenciana.
- Servici gratuit tots días 24 hores/día. -
902 011 029
A.V. Anorexia-Bulimia 963 462 120
Atenció a la Dona 900 580 888
Dones Maltratades 900 100 009
Servici de Familia 963 862 400
  INSTITUCIONS
Delegació del Gobern a la Comunitat Valenciana 963 079 000
Generalitat Valenciana 963 866 100
Generalitat Valenciana (Informació) 112
Diputació de Valencia 963 882 525
Jutjats 961 929 292
Hicenda 901 335 533
Universitats 900 210 738
Arquebispat 963 829 700
Federació d'Assiacions de Veins 963 840 128
Turisme 963 986 000
  TARGETES DE CREDIT
4B (Master Card, Visa) 913 626 200
American Express 915 720 303
Dinner`s Club 917 015 900
El Corte Inglés 901 122 122
Red 6000 915 965 335
Servi Red 915 192 100